La Junta Directiva

Junta Directiva

Membres

President:             Srª Marta Mulet Cantó

Vice-president:      Sr. Paco Jorge Sastrada

Secretària:            Srª Montserrat Marco Rovira

Tresorer/a:            Srª Neus Tomàs Sesen

Comptabilitat:       Sr Emilio Martínez Villalba

 Àrea Cultural:       Srª Isabel Company Perona

Vocals: Sr. Josep Simó Gutiérrez

Sr. Andreu Sánchez Sánchez

Srª Rosa Mª Guillem Garrigó

 

 

La Junta de l’Associació de Gent Gran Pau Casals del Barri de La Salut (Gràcia)

El dissabte, 20 de febrer del 2016, es celebra l’Assemblea General Ordinària en la que, segons els estatuts, calia presentar la dimissió de la Junta al finalitzar els quatre anys de mandat, i en la qual es  demana, (ja que no hi havia cap proposta de nova Junta a presentar) de renovar la confiança de l’Assemblea en la Junta sortint per als quatre propers anys. S’informa dels noms de les persones que a títol individual  s’ofereixen voluntàries per a entrar a formar part de la nova Junta.
La proposta de renovar la confiança per als propers quatre anys és aprovada per l’Assemblea.
Posteriorment es passa a informar de la dimissió del President , del Vice-President i de la Secretària de la Junta tots ells per motius personals.
Es convoca reunió de la Junta per a la setmana següent de l’Assemblea per a decidir la incorporació de nous membres i els càrrecs a designar.

El dilluns 7 de març del 2016 es reuneix i queda constituïda la nova Junta de l’Associació de Gent Gran Pau Casals del Barri de La salut (Gràcia)